Rękojmia za Wady NieruchomościZ RYNKU WTÓRNEGO

Rękojmia za wady nieruchomości to zagadnienie, które może wydawać się skomplikowane, ale jest niezwykle istotne dla każdego, kto zamierza dokonać zakupu mieszkania czy domu. W tym artykule przyjrzymy się, jakie prawa i obowiązki wynikają z rękojmi, jakie są różnice w jej stosowaniu na rynku pierwotnym i wtórnym, oraz jakie kroki można podjąć, gdy nieruchomość okazuje się wadliwa.

Co to Jest Rękojmia i Jakie są Jej Podstawy Prawne?

Rękojmia to forma odpowiedzialności sprzedającego za wady fizyczne i prawne nieruchomości. Jest ona regulowana przez Kodeks cywilny i obowiązuje przez okres 5 lat od daty przekazania nieruchomości. W tym czasie nabywca ma prawo dochodzić swoich roszczeń, jeżeli stwierdzi wady.

Ograniczenia i Wyjątki na Rynku Wtórnym

Na rynku wtórnym ochrona kupującego jest nieco inna niż na rynku pierwotnym. W przypadku transakcji między osobami prywatnymi, możliwe jest rozszerzenie, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Dlatego też, kupujący powinien być szczególnie czujny i najlepiej sporządzić dokładny protokół odbioru nieruchomości.

Rodzaje Wad Fizycznych

Wady fizyczne mogą być różnorodne i obejmować między innymi nieszczelne instalacje, pęknięcia w budynku, problemy z systemem grzewczym, czy nawet szkody po gryzoniach. Ważne jest, aby kupujący był świadomy, że to na nim ciąży obowiązek udowodnienia, że wady istniały przed transakcją zakupu.

Rodzaje Wad Prawnych

Wady prawne to kwestie związane z prawem własności, takie jak obciążenia hipoteczne, ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości czy nawet wpisy w rejestrze zabytków. W przypadku stwierdzenia wad prawnych, zaleca się konsultację z radcą prawnym.

Rękojmia Wiary Publicznej Ksiąg Wieczystych

To pojęcie odnosi się do sytuacji, w której treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść nabywcy w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości a rzeczywistym stanem prawnym. Jest to jednak możliwe tylko pod pewnymi warunkami, takimi jak podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

Jak Dochodzić Swoich Praw?

Jeżeli nieruchomość, którą zakupiliśmy, ma wady, możemy żądać od sprzedawcy ich usunięcia, obniżenia ceny czy nawet odstąpienia od umowy. Ważne jest, aby zgłoszenie wady było dokładnie udokumentowane i wysłane do sprzedawcy w formie pisemnej.

Zobacz: Odbiory domów

Podsumowanie

Rękojmia za wady nieruchomości to zagadnienie, które każdy kupujący powinien znać jak własną kieszeń. Zrozumienie mechanizmów rękojmi i świadome podejście do procesu zakupu może uchronić nas przed wieloma problemami.

Profesjonalny odbiór mieszkania

Potrzebujesz specjalisty, który pomoże Ci zbadać stan Twojego mieszkania i przygotuje raport? Skontaktuj się ze mną!

NAPISZ LUB ZADZWOŃ