Jak wygląda raport z odbioru?

Raport zostaje przesłany Państwu w formacie PDF. Zawiera listę sprawdzonych elementów oraz wartości wykonanych pomiarów wraz z ich wyjaśnieniem. Dodatkowo każda ze znalezionych usterek jest opisana w szczegółowy i zrozumiały sposób. W raporcie zawarta jest dokumentacja fotograficzna nieruchomości oraz wykrytych usterek.

Tablet, drawings and working tools.

masz jakieś pytanie?Skontaktuj się z nami!